Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Tên đầy đủ: Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 44/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 06/05/2015
Ngày có hiệu lực:  30/06/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Văn bản dẫn chiếu:

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Về quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 08/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2005
Ngày có hiệu lực: 18/02/2005

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.