Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng


Tên đầy đủ: Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu văn bản: 37/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính Phủ

Ngày ban hành: 22/04/2015
Ngày có hiệu lực:  15/06/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Hợp đồng Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Văn bản dẫn chiếu:

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.