Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tên đầy đủ: Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu văn bản: 37/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Ngày ban hành: 05/05/2014
Ngày có hiệu lực: 20/6/2014
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Số ký hiệu: 11/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 10/12/2003

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Văn bản dẫn chiếu:

- Nghị định Về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp
Số ký hiệu: 53/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/02/2004
Ngày có hiệu lực: 12/03/2004

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số ký hiệu: 14/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 25/02/2008

- Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số ký hiệu: 12/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/02/2010
Ngày có hiệu lực: 15/04/2010

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Số ký hiệu: 11/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 10/12/2003


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.