Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Tên đầy đủ: Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 37/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành:  07/04/2010
Ngày có hiệu lực:  30/04/2010
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.


Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

Văn bản bị thay thế một phần:

- Nghị định Về quy hoạch xây dựng
Số ký hiệu: 08/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/01/2005
Ngày có hiệu lực: 18/02/2005

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

    + Nghị định số 37/2010/NĐ-CP: | Download |.  Phụ lục: | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.