Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tên đầy đủ: Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 32/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính Phủ

Ngày ban hành: 25/03/2015
Ngày có hiệu lực: 10/05/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.


Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015


Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/02/2010

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.