Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

Tên đầy đủ: Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng 

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 26/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 29/03/2013
Ngày có hiệu lực:  15/05/2013Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

- Luật Kinh doanh bất động sản
Số ký hiệu: 63/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

- Luật Nhà ở
Số ký hiệu: 56/2005/QH11
Ngày ban hành: 29/11/2005
Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

- Nghị quyết Về việc thực hiện thí điểm chủ trương tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 17/06/2003
Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Nghị quyết Về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
Số ký hiệu: 56/2010/QH12
Ngày ban hành: 24/11/2010
Ngày có hiệu lực: 24/11/2010

Văn bản dẫn chiếu:

- Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
Số ký hiệu: 86/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/09/2011
Ngày có hiệu lực: 15/11/2011

- Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
Số ký hiệu: 07/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/02/2012
Ngày có hiệu lực: 05/04/2012

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng
Số ký hiệu: 146/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 23/11/2005
Ngày có hiệu lực: 16/12/2005

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

- Luật Kinh doanh bất động sản
Số ký hiệu: 63/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

- Luật Nhà ở
Số ký hiệu: 56/2005/QH11
Ngày ban hành: 29/11/2005
Ngày có hiệu lực: 01/07/2006

- Nghị quyết Về việc thực hiện thí điểm chủ trương tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 17/06/2003
Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

- Nghị quyết Về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
Số ký hiệu: 56/2010/QH12
Ngày ban hành: 24/11/2010
Ngày có hiệu lực: 24/11/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.