Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu văn bản: 24/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Ngày ban hành: 04/04/2014
Ngày có hiệu lực: 20/05/2014
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Số ký hiệu: 11/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 10/12/2003

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu: 16/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/02/2009
Ngày có hiệu lực: 02/04/2009

- Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu: 13/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày có hiệu lực: 16/03/2008

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Số ký hiệu: 11/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 10/12/2003

Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

Xem và tải các văn bản pháp luật xây dựng khác ở đây:


>> Tổng hợp tất cả các Văn bản Pháp luật ngành Xây dựng


No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.