Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tên đầy đủ: Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 209/2004/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính Phủ

Ngày ban hành: 16/12/2004
Ngày có hiệu lực:  01/01/2015
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.