Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tên đầy đủ: Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 15/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính Phủ

Ngày ban hành: 06/02/2013
Ngày có hiệu lực: 15/4/2013
Ngày hết hiệu lực:

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Số ký hiệu: 05/2007/QH12
Ngày ban hành: 21/11/2007
Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số ký hiệu: 209/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/12/2004
Ngày có hiệu lực: 04/01/2005

- Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số ký hiệu: 49/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/04/2008

Văn bản bị thay thế một phần:

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày có hiệu lực: 01/02/2010

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Số ký hiệu: 05/2007/QH12
Ngày ban hành: 21/11/2007
Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file) : | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.