Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

(Bieumauxaydung.com) - Tên đầy đủ: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 12/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Ngày ban hành: 12/02/2009
Ngày có hiệu lực:  30/3/2009
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Dự án.

Văn bản căn cứ:

Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Văn bản dẫn chiếu:

Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 58/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/05/2008
Ngày có hiệu lực: 29/05/2008

Luật Ngân sách nhà nước
Số ký hiệu: 01/2002/QH11
Ngày ban hành: 16/12/2002
Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 03/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/01/2008
Ngày có hiệu lực: 29/01/2008

Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 99/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/06/2007
Ngày có hiệu lực: 21/07/2007

Văn bản bị thay thế:

Nghị định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 16/2005/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/02/2005
Ngày có hiệu lực: 05/03/2005

Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 112/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 29/09/2006
Ngày có hiệu lực: 30/10/2006

Văn bản được hướng dẫn:

Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003

Ngày có hiệu lực: 01/07/2004


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Nghị định (doc file): | Download |. File Phụ lục: | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.