Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng

Tên đầy đủ: Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 114/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Bảo trì công trình xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính Phủ

Ngày ban hành:  06/12/2010
Ngày có hiệu lực:  20/01/2011
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.


Văn bản căn cứ:

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu: 68/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Văn bản dẫn chiếu:

- Luật Ngân sách nhà nước
Số ký hiệu: 01/2002/QH11
Ngày ban hành: 16/12/2002
Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Văn bản bị bãi bỏ một phần:

- Nghị định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Số ký hiệu: 209/2004/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/12/2004
Ngày có hiệu lực: 04/01/2005

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu: 68/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |. File PDF (công báo):  | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.