Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tên đầy đủ: Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 112/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày có hiệu lực:  01/02/2010
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chi phí.

Văn bản căn cứ:

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Luật Xây dựng
- Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Văn bản dẫn chiếu:

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 99/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/06/2007
Ngày có hiệu lực: 21/07/2007

Văn bản bị bãi bỏ:

- Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 03/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/01/2008
Ngày có hiệu lực: 29/01/2008

- Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu: 99/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/06/2007
Ngày có hiệu lực: 21/07/2007


Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file): | Download |. File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.