Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Tên đầy đủ: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 11/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Quản lý đầu tư phát triển đô thị
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 14/01/2013
Ngày có hiệu lực:  01/03/2013
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Kinh doanh bất động sản
Số ký hiệu: 63/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Về việc ban hành quy chế khu đô thị mới
Số ký hiệu: 02/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/01/2006
Ngày có hiệu lực: 30/01/2006

Văn bản được hướng dẫn:

- Luật Kinh doanh bất động sản
Số ký hiệu: 63/2006/QH11
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày có hiệu lực: 01/01/2007

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 30/2009/QH12
Ngày ban hành: 17/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/01/2010


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):

- File Word (doc file):

     + Nghị định số 11/2013/NĐ-CP: Xem hoặc Tải về tại đây.  Phụ lục: Xem hoặc Tải về tại đây.

- File PDF (công báo): Xem hoặc Tải về tại đây.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.