Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng

Tên đầy đủ: Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng

Loại văn bản:  Nghị định
Số hiệu văn bản: 08/2005/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan ban hành:  Chính phủ

Ngày ban hành: 24/01/2005
Ngày có hiệu lực:  18/02/2005
Ngày hết hiệu lực: đã hết hiệu lực.

Lĩnh vực:  Quy hoạch Xây dựng.

Văn bản căn cứ:

- Luật Xây dựng
Số ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

- Luật Tổ chức Chính phủ
Số ký hiệu: 32/2001/QH10
Ngày ban hành: 25/12/2001
Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Văn bản bị thay thế:

- Nghị định Ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu: 91/CP
Ngày ban hành: 17/08/1994
Ngày có hiệu lực: 17/07/1994


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File Word (doc file): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.