Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình

Tên đầy đủ: Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình

Loại văn bản:  Chỉ thị
Số hiệu văn bản: 01/CT-BXD
Tên văn bản: Bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình
Cơ quan ban hành:  Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 02/11/2015
Ngày có hiệu lực: 02/11/2015
Ngày hết hiệu lực: đang còn hiệu lực.

Lĩnh vực: Quản lý Chất lượng.


Links Xem văn bản  hoặc Tải về (Download):


- File PDF (bản scan có dấu): | Download |.

No comments

Theme images by konradlew. Powered by Blogger.